APOLLO+ ONTSMETTINGSUNIT

Tuinders zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om hun lozingswater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Om hier aan te voldoen biedt Enthoven Techniek een passende oplossing met de Apollo Plus. De Apollo Plus is een BZG gecertificeerd waterzuiveringssysteem op basis van waterstofperoxide in combinatie met lagedruk UV. De Apollo Plus is aan te sluiten tussen rioolbuffer en riool mits het riool over voldoende capaciteit beschikt. De aansturing vindt plaats d.m.v. een stand-alone PLC.  Verder zijn er geen extra middelen zoals koolfilters vereist en is er geen kans op het vrijkomen van gevaarlijke gassen zoals bij ozontechnieken wel het geval is. Dit alles maakt het systeem veilig, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden.

De voordelen 

  • BZG gecertificeerd waterzuiveringssysteem
  • Relatief lage investering, lage onderhouds- en verbruikskosten
  • Uitbreidbaar tot UV-ontsmetter voor drainwater
  • Voldoet aan de 99,5% zuiveringsplicht van imidacloprid (99,9% behaald)
  • Leverbaar in capaciteiten vanaf 0,7 m3/uur
  • T10 meting (lichtdoorlaatbaarheid) bij eerste en laatste UV-lamp  
  • Procesbewaking middels UV-sensor en watermeter
  • Automatische reiniging van kwartsbuizen 
  • Functioneert als stand-alone installatie
Unit_Enthoven6