AGRONA ABR BIOREACTOR

Agrona heeft in samenwerking met Enthoven Techniek een bioreactor ontwikkeld die het proces van een natuurlijk ecosysteem nabootst.
De bioreactor van Agrona bestaat uit een tank, gevuld met water en daarin membranen die een groot hechtingsoppervlakte voor (goede) bacteriën vormen. Een aangekoppelde compressor drijft de beluchting van het water aan. De toevoeging van AG-Stim, een organische bio-stimulator dat voedingsstoffen voor micro-organismen bevat, stimuleert het vermeerderingsproces van bacteriën.  De bioreactor is geen wondermiddel, maar het verhoogt zuurstof en populatie van gezonde bacteriën waarmee de plant veerkrachtiger is tegen ziekten en meer kan produceren. Een prachtig voorbeeld van een innovatie, gebaseerd op ecologische principes. 

De voordelen 

  • Toename van het zuurstofconcentratie in irrigatiewater
  • Verbetering van het nitrificatieproces
  • Vitale en gezonde plant en daardoor de mogelijkheid om productie te verhogen
  • Verbetering van de opname van nutriënten
  • Bescherming tegen diverse schimmels
  • Schoonhouden van druppelleiding